Branch Offices

Guangdong Office

     

      General manager:Xiao Xiaokang
      Phone:0768-223399668
      Fax:0768-223399668
      E-mail:guangdong@daxincpa.com
      Address:2-4F Dongshunlou, Dongcheng Road, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong