Branch Offices

Tianjin Office

      General manager:Zhou Hongwen
      Phone:022-26214049
      Fax:022-26214049
     E-mail:daxintj@daxincpa.com
      Address:406 Seismological Bureau, NO.19 Youyi Road, Hexi District, Tianjin