Branch Offices

Guangzhou Office

      General manager:Lu Youguo
      Phone:020-87697438
      Fax:020-87697428
      E-mail:guangzhou@daxincpa.com
      Address:NO.1 Guangming Road, Huaqiao New Village, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong